Organisatie Better Bakhuzen

Vier Projectteams

Better Bakhuzen kent vier onderliggende projecten, namelijk:

1. Sociale- en economische leefbaarheid

2. Het dorp een centrum geven

3. Opwaarderen bedrijventerrein ‘De Burde’ + bedrijvigheid

4. Verbeteren van de entrees, routes en groen

Elk project heeft een projectteam met inwoners van Bakhuizen, die alle ideeën uitwerken. Ieder projectteam kent één of meerdere ‘kartrekkers’. 

De projectteams vergaderen ongeveer eens per maand. 

COBB

Alle ‘kartrekkers’ van de projectteams overleggen ongeveer  een keer per maand. Deze overleggroep heet het COBB (Coördinatieteam Better Bakhuzen). 

Taken COBB: 

• Voorkomen van dubbel werk

• Op elkaar afgestemd houden van de projecten

• Leveren van deskundigheid aan de projecten (zelf of inhuren)

• Clustering van subsidie aanvragen en ophalen van geld.

• Interne en externe communicatie en pr.

• Knelpunten oplossen

Wie

Wat

Rol in coördinatieteam

Wink Blomsma

Voorzitter dorpsbelang

Secretaris ‘Entrees, routes en groen’

Bram Boehlé

Penningmeester dorpsbelang

Trekker ‘Sociaal en economische leefbaarheid’

Cor van Dijk

Inwoner Bakhuizen

Trekker ‘Dorp een centrum geven’

Tryntsje Stienstra

Inwoner Bakhuizen

Voorzitter Coördinatieteam & Trekker ‘Dorp een centrum geven’

Ruud van den Berg

Secretaris dorpsbelang

Secretaris COBB & Lid ‘Dorp een centrum geven’

Lieuwe Zijlstra

Ondernemer Bakhuizen

Lid ‘Dorp een centrum geven’

Gerard Boltjes

Ondernemer Bakhuizen

Trekker ‘De Burde + bedrijvigheid’

Philip Fluitman

Oud ondernemer Bakhuizen

Lid ‘De Burde + bedrijvigheid’

Goasse Hylkema

Inwoner Bakhuizen

Trekker ‘Entrees, routes en groen’

Hil Dijkstra

Inwoner Bakhuizen

Trekker ‘Entrees, routes en groen’

André van der Weij

Bestuurslid dorpshuis De Gearte

Aanspreekpunt De Gearte

Suzanna Bekkema

Inwoner Bakhuizen

PR en communicatie / woordvoering

 

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws